Menu
Obec Živanice
obecŽivanice

Projekty

SFDI – Jižní chodník - rekonstrukce

Akce „Živanice – rek. jižního chodníku podél siln. II333“ spolufinancována z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.Ministerstvo dopravy - logo

MMR – Dětské hřiště Živanice

Projekt „Dětské hřiště Živanice“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo financí - Rekonstrukce školy

Akce „Revitalizace ZŠ Živanice a vestavba podkroví“ byla pořízena za přispění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství Ministerstva financí.

SZIF – vybavení na obecní a spolkové akce

Projekt „Nákup vybavení na obecní a spolkové akce pro obec Živanice“ byl realizován prostřednictvím MAS Bohdanečsko, z. s. za přispění prostředků z Programu rozvoje venkova SZIF.

Státní zemědělský intervenční fong - logo

SFŽP – kompostéry pro Živanice

Projekt „Kompostéry pro Živanice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EUfond soudržnosti - logo, ministerstvo životního prostředí - logoMinisterstvo životního prostředí - logo

IROP – chodník ke škole

Projekt „Živanice – chodník od zastávky bus k ZŠ“ je spolufinancován Evropskou unií a realizován prostřednictvím MAS Bohdanečsko, z.s.

logo Evropské unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - logo
MAS Bohdanečsko - logo

SFŽP – OPŽP – traktor se zametačem

Projekt „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Živanice“ je spolufinancován ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Operační program životní prostředí - logo a logo Evropské unie

SFŽP - OPŽP – bio odpad – nosič kontejnerů (návěs za traktor), štěpkovač a 3 ks velkoobjemových kontejnerů

Operační program životní prostředí - logo a logo Evropské unie

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR + Pardubický kraj – Dopravní automobil

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO je spolufinancováno z dotačního programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – „Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu 2018“ a individuální účelovou dotací z rozpočtu Pardubického kraje.

Pardubický kraj - POV – chodník u sokolovny

Akce „Oprava chodníku a parkovacích stání „U sokolovny“ je spolufinancována z finančních prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj - POV – Komunikace v Neradu

Akce „Rekonstrukce komunikace a rozšíření veřejného osvětlení“ v Neradu je spolufinancována z finančních prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Dětské hřiště v Neradu

Projekt „C1: Dětské sportovní hřiště Živanice – Nerad“ je spolufinancován z finančních prostředků Pardubického kraje z Programu C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Venkovní houpačka a houpadla pro MŠ Živanice

Projekty „B3: Nákup venkovní houpačky pro MŠ Živanice“ a „Venkovní sportovní hrací prvky pro mateřskou školu v Živanicích“ (2 pružinová houpadla) jsou spolufinancovány z finančních prostředků Pardubického kraje z Programu B3: Podpora sportu pro všechny.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Radiostanice s příslušenstvím

Pořízení 2 ks radiostanic s příslušenstvím je spolufinancováno z rozpočtu Pardubického kraje -  účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Dětské hřiště v Dědku

Akce „Sportovní koutek v Živanicích – místní části Dědek“ je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Hrací prvky pro sport a volný čas pro ZŠ a MŠ Živanice

Akce „B3: Dovybavení ZŠ a MŠ Živanice hracími prvky pro sport a volný čas“ (pro ZŠ: švédská bedna kónická 4 dílná, švédská tělocvičná bedna dřevěná, švédská lavička tělocvičná s kladinkou a patkou k zavěšení na žebřiny, odrazový můstek, pro MŠ: prolézačka pejsek do zahrady) je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu B3 Podpora sportu pro všechny.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Autobusové přístřešky

Akce „Kryté přístřešky pro autobusové zastávky v Dědku a Neradu“ (1 přístřešek v Neradu, 2 přístřešky v Dědku) je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Rozšíření veřejného osvětlení a rekonstrukce místního rozhlasu

Akce „Rozšíření veřejného osvětlení a rekonstrukce místního rozhlasu“ (3 lampy za OÚ, 2 lampy u rybníčku, rozšíření hlášení místního rozhlasu o Dědek) je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Venkovní posilovací stroje

Projekt „C1: Venkovní posilovací stroje“ (umístěny u dětských hřišť v Živanicích, Neradu a Dědku) je spolufinancován Pardubickým krajem z Programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Nové regály do knihovny

Akce „Činnost knihovny v obci Živanice“ (pořízení nových regálů na knihy) ) je spolufinancována Pardubickým krajem z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Oprava 4 oplocení pomníčků, výsadba veřejné zeleně, doplnění mobiliáře v obci (betonové květináče, lavičky)

Akce „Úprava veřejných prostranství včetně veřejné zeleně“ je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Sportovní kabina v Dědku

Projekt „C1: Nová sportovní kabina s přístřeškem“ v Dědku je spolufinancován Pardubickým krajem z Programu C1: „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Plovoucí čerpadlo a motorová pila pro JSDHO

Pořízení plovoucího čerpadla a motorové pily pro potřeby JSDHO je spolufinancováno z rozpočtu Pardubického kraje - programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO.

Pardubický kraj - logo

Pardubický kraj – Oprava hasičárny v Neradu

Akce „Oprava hasičské zbrojnice v Neradu“ je spolufinancována Pardubickým krajem z Programu obnovy venkova.

Pardubický kraj - logo

obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Projekty