Menu
Obec Živanice
obecŽivanice

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2020/2021 probíhají následující zájmové kroužky:

  • sportovní kroužek - pro žáky , kteří mají zájem o kontaktní sport, zábavnou formou se učí vnímat své tělo
  • hudebně-dramatický kroužek - pro žáky 3. - 5. roč.
  • flétna - naučí se správnému dýchání, naučí se aktivně prožívat hudbu a mít z ní radost
  • výtvarný kroužek - vyrábí různé výrobky na výzdobu i pro sebe, základy práce s keramickou hlínou, glazování

Projekty