Obsah

Spolky a sdružení

TJ Sokol Živanice


Zájmový sport

Jemu je v letním období určena plocha hokejového hřiště. Plocha je vybavena pro košíkovou a dovybavuje se pro volejbal, nohejbal a tenis (po jednom hřišti).

Cvičení a další sporty v sokolovně

Zajištěno je cvičení pro předškoláky, mladší žákyně a aerobik pro dorostenky a ženy. Hrát se bude stolní tenis.

Dětské hřiště

Nachází se u sokolovny a je hojně využíváno. Dá se říci, že za pěkného počasí každodenně.

Amfiteátr

Je využíván pro vystoupení hudebních skupin, na taneční zábavy, koncerty apod.

více na www.sokolzivanice.webnode.cz