Navigace

Obsah

Ceníky a sazebníky


Sazebník úhrad za poskytování informací dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1.) Přímé náklady
Cena za černobílý tisk nebo černobílou kopii dle platného ceníku OÚ Živanice

Kopírování:
A4 - jednostranné/oboustranné: 2 Kč / 3Kč
A3 - jednostranné/oboustranné: 3 Kč / 5Kč

Tisk:
A4 - jednostranný/oboustranný: 2 Kč / 3 Kč
Barevný tisk 6 Kč

Scanování:
A4: 5 Kč

Laminování:
A5: 5 Kč
A4: 10 Kč

2.) Náklady na vyhledání a zpracování informace

Cena 35 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce.

3.) Ostatní náklady

Cena za nosiče dat dle skutečné nákupní ceny vč. DPH (v případě nedodání vlastního nosiče).
Poštovné a jiné poplatky dle platného sazebníku České pošty.
Telefonní spojení - sazby dle tarifu poskytovatele telefonního spojení.

Poznámky:
a) Úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného výkonu agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při
realizaci běžných úkonů apod.).
b) Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel při podání informace.