Obsah

Zájmové kroužky


Ve školním roce 2018/2019 probíhají následující zájmové kroužky:

sportovní kroužek - pro žáky , kteří mají zájem o kontaktní sport, zábavnou formou se učí vnímat své tělo

hudebně-dramatický kroužek - pro žáky 3. - 5. roč.

flétna - naučí se správnému dýchání, naučí se aktivně prožívat hudbu a mít z ní radost

výtvarný kroužek - vyrábí různé výrobky na výzdobu i pro sebe, základy práce s keramickou hlínou, glazování