Obsah

Žáci


Zařazení ročníků do tříd – počty žáků - rozvrh

I.tř. 1.a 3. ročník
II.tř. 2.a 4.ročník
III.tř. 5.ročník
 

1. ročník 11
2. ročník 9
3. ročník 11
4. ročník 9
5. ročník 13


Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 8.45
2. hodina 9.00 9.45
3. hodina 10.00 10.45
4. hodina 10.55 11.40
5. hodina 11.50 12.35
6. hodina 12.45 13.30
7. hodina 13.40 14.25