Obsah

Žáci


Zařazení ročníků do tříd – počty žáků - rozvrh

I.tř.  1. ročník
II.tř.  2. ročník
III.tř. 3. a 5.ročník
IV.tř. 4. ročník

1. ročník 17
2. ročník 15
3. ročník 11
4. ročník 10
5. ročník 10


Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 8.45
2. hodina 9.00 9.45
3. hodina 10.00 10.45
4. hodina 10.55 11.40
5. hodina 11.50 12.35
6. hodina 12.45 13.30
7. hodina 13.40 14.25