Obsah

Žáci


Zařazení ročníků do tříd – počty žáků - rozvrh

I.tř.  1. ročník
II.tř.  2. a 4.ročník
III.tř. 3. a 5.ročník
 

1. ročník 15
2. ročník 11
3. ročník 10
4. ročník 11
5. ročník 9


Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 8.45
2. hodina 9.00 9.45
3. hodina 10.00 10.45
4. hodina 10.55 11.40
5. hodina 11.50 12.35
6. hodina 12.45 13.30
7. hodina 13.40 14.25