Navigace

Obsah

Základní škola Živanice


Základní škola a mateřská škola Živanice je malotřídní škola s příjemnou rodinnou atmosférou.

Navštěvují ji děti 1.- 5. ročníku ze Živanic, Neradu, Dědka i děti z okolních obcí: Přelovic a Černé u Bohdanče.

Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se rozdělují vždy pro jeden školní rok – tzn. na konci prázdnin, před začátkem nového školního roku. Dvoutřídní uspořádání základní školy je v některých směrech – zejména pro pedagogy náročnější. Děti se ale také přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Škola nabízí všem dětem individuální přístup, učebny vybavené moderní výpočetní technikou, interaktivní tabulí, keramickou dílnu, zájmové kroužky a zdravé prostředí školy. Ve všech ročnících probíhá výuka Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Jaké jsou výhody malotřídní školy?

 • v málotřídní škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve velké škole
 • vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo podle stupně vývoje žáka
 • žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy
 • v prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, záškoláctví)
 • žáci jsou častěji vystaveni ke spolupráci a respektu k ostatním, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium
 • škola je otevřená rodičům i veřejnosti
 • úzká spolupráce s mateřskou školou
 • škola úzce spolupracuje se zřizovatelem

 

Proč si vybrat naši školu?

 • škola do níž se bude vaše dítě těšit
 • anglický jazyk od 1.roč.
 • kroužky
 • spaní ve škole
 • sportovní pobyt
 • výlety, exkurze, kulturní akce
 • možnost trávení velkých přestávek v areálu školy
 • nízký počet dětí ve třídě
 • ovoce do škol