Závěr zjišťovacího řízení - těžba štěrkopísku - Čertoříšský

Podrobné informace najdete na www.mzp.cz/EIA, v pravém horním rohu do dotazu napište PAK625. Jinak je možno si zprávu přečíst na obecním úřadě, kde je připravena v listinné podobě.