VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná dne 8. října 2015 od 18:00 hod. na Oú.