Petice proti těžbě

Kdo máte zájem svým podpisem podpořit úsilí proti těžbě štěrkopísku, tak můžete podepsat petici na obecním úřadě nebo v prodejně Jednota nebo v kantýně u Martiny Valentové.