Oznámení o vybírání poplatků za nájem hrobových míst

Vybírání poplatků za nájem hrobových míst proběhne na OÚ Živanice v měsících Září, Říjen a Listopad 2016 v úředních dnech tj. pondělí a čtvrtek 8.00. – 12.00. a 16.00. – 18.00. hod.
Majitel hrobu se dostaví osobně na Obecní úřad v Živanicích k uzavření smlouvy.