Odečet vodoměrů v Živanicích

V sobotu 13. května 2017 bude prováděn v Živanicích odečet vodoměrů.
V případě nepřítomnosti zanechte prosím stav vodoměru na viditelném místě.