Obsah

Zájmové kroužky


Ve školním roce 2016/2017 probíhají následující zájmové kroužky:

sportovní kroužek - pro žáky , kteří mají zájem o kontaktní sport, zábavnou formou se učí vnímat své tělo

hudebně-dramatický

flétna - naučí se správnému dýchání, naučí se aktivně prožívat hudbu a mít z ní radost

kroužek angličtiny – formou her, čtení říkadel a písniček se naučí základy jazyka

výtvarný kroužek - vyrábí různé výrobky na výzdobu i pro sebe, základy práce s keramickou hlínou, glazování