Nahlédnutí do územního plánu

Nahlédnout do tištěné podoby návrhu územního plánu obce Živanice lze v úředních hodinách na OÚ Živanice a na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.
Elektronická podoba návrhu je dostupná ze stránek Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu), respektive: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-d...