Nabídka dlažby

Vzhledem k tomu, že je zájem o využití rozebrané dlažby z rekonstrukce chodníku, kterou zaměstnanci obce napaletovali, tak nabízíme 1m2 této dlažby (tj. 11 kusů) za symbolickou cenu 30,- Kč, což je cena 1 nové dlaždice. Zájemci hlaste se na obecním úřadě (tel. 724880011, obec@zivanice.cz). Bližší informace osobně.
Prodej bude zahájen 21. 10. 2013.