Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Rohovládova Bělá