Informace volební komise

Vážení spoluobčané,
volební komise v Živanicích a v Dědku si Vás dovoluje seznámit s výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 14.10 a 15.10. 2016.
Do stálého seznamu oprávněných občanů v naší obci bylo zapsáno 773 voličů.
Voleb se zúčastnilo 105 voličů, tj. 13,58 %.
Z toho bylo105 platných hlasů.

Miluše Horská obdržela 70 hlasů
Jaroslav Menšík 35 hlasů.