Informace týkající se cestování do zahraničí s dětmi

Informace naleznete v příloze a také na webových stránkách Ministerstva vnitra v rubrice „Služby pro veřejnost“, v sekci „Rady a služby“, v části „Osobní doklady“