INFORMACE O OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Pardubický kraj vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které platí do odvolání. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů je mimo jiné zakázáno rozdělávat oheň, kouřit, vjíždět vozidly na lesní a polní cesty, apd.