Informace k "Vítání občánků"

Informace o novém způsobu organizace "Vítání občánků" s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přihláška k "Vítání občánků" ke stažení v záložce "Formuláře a tiskopisy", případně k vyzvednutí na obecním úřadě.

Příloha: